Thống kê chi tiết

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Gia Lai

Bộ số Lần về Tỉ lệ
29 3 Lần 3.33%
32 3 Lần 3.33%
36 3 Lần 3.33%
78 3 Lần 3.33%
83 3 Lần 3.33%
98 3 Lần 3.33%
02 2 Lần 2.22%
04 2 Lần 2.22%
05 2 Lần 2.22%
08 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
21 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Gia Lai đến 14/06/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
29 3 Lần Không tăng
32 3 Lần Giảm 1
36 3 Lần Không tăng
78 3 Lần Tăng 1
83 3 Lần Không tăng
98 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
22 5 Tăng 1
36 5 Tăng 1
60 5 Giảm 1
83 5 Không tăng
01 4 Không tăng
28 4 Không tăng
29 4 Tăng 1
32 4 Không tăng
52 4 Tăng 1
90 4 Tăng 1
91 4 Không tăng
93 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
83 13 Không tăng
11 11 Không tăng
01 10 Không tăng
60 10 Không tăng
99 10 Không tăng
36 9 Tăng 1
38 9 Tăng 1
64 9 Không tăng
88 9 Không tăng
90 9 Không tăng
02 8 Không tăng
22 8 Tăng 1
28 8 Không tăng
29 8 Tăng 1
32 8 Không tăng
50 8 Giảm 1
51 8 Không tăng
54 8 Không tăng
58 8 Không tăng
84 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 18: 2 Kỳ
  • 41: 2 Kỳ
  • 90: 2 Kỳ
  • 36: 2 Kỳ
  • 52: 2 Kỳ
  • 98: 2 Kỳ
  • 78: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Gia Lai trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
21 Lần Tăng 1
0
Không tăng 19 Lần
13 Lần Giảm 1
1
Giảm 1 22 Lần
20 Lần Tăng 1
2
Tăng 3 22 Lần
24 Lần Tăng 2
3
Không tăng 25 Lần
8 Lần Giảm 2
4
Giảm 3 14 Lần
15 Lần Tăng 1
5
Không tăng 14 Lần
17 Lần Giảm 3
6
Giảm 1 15 Lần
20 Lần Tăng 2
7
Không tăng 11 Lần
17 Lần Giảm 1
8
Tăng 4 20 Lần
25 Lần Không tăng
9
Giảm 2 18 Lần