Xổ số Gia Lai 60 ngày – Kết quả XS Gia Lai 60 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Gia Lai - 14/06/2024

ĐB 275418
Nhất 29235
Nhì 87941
Ba 21790 44607
58376 92812 63438 97336
07622 22355 39897
Năm 0429
Sáu 9372 7352 2498
Bảy 584
Tám 78
Đầu
0 07
1 18, 12
2 22, 29
3 35, 38, 36
4 41
5 55, 52
6
7 76, 72, 78
8 84
9 90, 97, 98
Đuôi
0 90
1 41
2 12, 22, 72, 52
3
4 84
5 35, 55
6 76, 36
7 07, 97
8 18, 38, 98, 78
9 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 07/06/2024

ĐB 247798
Nhất 07295
Nhì 64352
Ba 38236 16018
91634 52490 42283 53641
07631 40391 98878
Năm 9758
Sáu 8898 8885 4683
Bảy 643
Tám 19
Đầu
0
1 18, 19
2
3 36, 34, 31
4 41, 43
5 52, 58
6
7 78
8 83, 85, 83
9 98, 95, 90, 91, 98
Đuôi
0 90
1 41, 31, 91
2 52
3 83, 83, 43
4 34
5 95, 85
6 36
7
8 98, 18, 78, 58, 98
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 31/05/2024

ĐB 087970
Nhất 29502
Nhì 69805
Ba 87368 16721
78502 29821 60088 48029
13555 93104 22573
Năm 5788
Sáu 3917 8194 4411
Bảy 042
Tám 09
Đầu
0 02, 05, 02, 04, 09
1 17, 11
2 21, 21, 29
3
4 42
5 55
6 68
7 70, 73
8 88, 88
9 94
Đuôi
0 70
1 21, 21, 11
2 02, 02, 42
3 73
4 04, 94
5 05, 55
6
7 17
8 68, 88, 88
9 29, 09

Kết quả sổ xố Gia Lai - 24/05/2024

ĐB 397150
Nhất 46296
Nhì 60762
Ba 23283 44032
14228 29117 07704 35411
64460 03950 83393
Năm 1608
Sáu 0706 8808 1079
Bảy 665
Tám 74
Đầu
0 04, 08, 06, 08
1 17, 11
2 28
3 32
4
5 50, 50
6 62, 60, 65
7 79, 74
8 83
9 96, 93
Đuôi
0 50, 60, 50
1 11
2 62, 32
3 83, 93
4 04, 74
5 65
6 96, 06
7 17
8 28, 08, 08
9 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 17/05/2024

ĐB 184332
Nhất 12522
Nhì 82005
Ba 79853 74178
02836 65039 60801 55363
45869 37199 97760
Năm 0656
Sáu 1291 5420 3132
Bảy 313
Tám 29
Đầu
0 05, 01
1 13
2 22, 20, 29
3 32, 36, 39, 32
4
5 53, 56
6 63, 69, 60
7 78
8
9 99, 91
Đuôi
0 60, 20
1 01, 91
2 32, 22, 32
3 53, 63, 13
4
5 05
6 36, 56
7
8 78
9 39, 69, 99, 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 10/05/2024

ĐB 633242
Nhất 30685
Nhì 61433
Ba 13160 86203
69193 99773 27652 10699
37629 43936 84432
Năm 1064
Sáu 2250 3579 0272
Bảy 606
Tám 30
Đầu
0 03, 06
1
2 29
3 33, 36, 32, 30
4 42
5 52, 50
6 60, 64
7 73, 79, 72
8 85
9 93, 99
Đuôi
0 60, 50, 30
1
2 42, 52, 32, 72
3 33, 03, 93, 73
4 64
5 85
6 36, 06
7
8
9 99, 29, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 03/05/2024

ĐB 371175
Nhất 14133
Nhì 56584
Ba 58227 33099
29839 30301 27460 35502
77890 69722 09479
Năm 0937
Sáu 6435 6083 2722
Bảy 131
Tám 01
Đầu
0 01, 02, 01
1
2 27, 22, 22
3 33, 39, 37, 35, 31
4
5
6 60
7 75, 79
8 84, 83
9 99, 90
Đuôi
0 60, 90
1 01, 31, 01
2 02, 22, 22
3 33, 83
4 84
5 75, 35
6
7 27, 37
8
9 99, 39, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 26/04/2024

ĐB 585889
Nhất 22425
Nhì 93323
Ba 31376 25991
74246 96387 26890 82753
03687 69664 56874
Năm 7893
Sáu 4331 8371 3728
Bảy 211
Tám 96
Đầu
0
1 11
2 25, 23, 28
3 31
4 46
5 53
6 64
7 76, 74, 71
8 89, 87, 87
9 91, 90, 93, 96
Đuôi
0 90
1 91, 31, 71, 11
2
3 23, 53, 93
4 64, 74
5 25
6 76, 46, 96
7 87, 87
8 28
9 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 19/04/2024

ĐB 147991
Nhất 58683
Nhì 85777
Ba 10796 68413
16052 16849 06394 94184
18993 48826 22301
Năm 8515
Sáu 6803 4363 1436
Bảy 360
Tám 87
Đầu
0 01, 03
1 13, 15
2 26
3 36
4 49
5 52
6 63, 60
7 77
8 83, 84, 87
9 91, 96, 94, 93
Đuôi
0 60
1 91, 01
2 52
3 83, 13, 93, 03, 63
4 94, 84
5 15
6 96, 26, 36
7 77, 87
8
9 49

Kết quả sổ xố Gia Lai - 12/04/2024

ĐB 403367
Nhất 25210
Nhì 54143
Ba 91108 96333
76261 48675 10480 09461
62969 71322 26774
Năm 4928
Sáu 5428 1951 4100
Bảy 654
Tám 30
Đầu
0 08, 00
1 10
2 22, 28, 28
3 33, 30
4 43
5 51, 54
6 67, 61, 61, 69
7 75, 74
8 80
9
Đuôi
0 10, 80, 00, 30
1 61, 61, 51
2 22
3 43, 33
4 74, 54
5 75
6
7 67
8 08, 28, 28
9 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 05/04/2024

ĐB 854776
Nhất 05016
Nhì 30569
Ba 88796 72182
25785 03760 06599 99244
39464 16149 39247
Năm 1134
Sáu 4224 4511 2017
Bảy 151
Tám 95
Đầu
0
1 16, 11, 17
2 24
3 34
4 44, 49, 47
5 51
6 69, 60, 64
7 76
8 82, 85
9 96, 99, 95
Đuôi
0 60
1 11, 51
2 82
3
4 44, 64, 34, 24
5 85, 95
6 76, 16, 96
7 47, 17
8
9 69, 99, 49

Kết quả sổ xố Gia Lai - 29/03/2024

ĐB 786688
Nhất 40233
Nhì 17590
Ba 92786 18175
05354 50364 91799 16520
30523 31493 13043
Năm 2705
Sáu 8126 7664 3701
Bảy 808
Tám 23
Đầu
0 05, 01, 08
1
2 20, 23, 26, 23
3 33
4 43
5 54
6 64, 64
7 75
8 88, 86
9 90, 99, 93
Đuôi
0 90, 20
1 01
2
3 33, 23, 93, 43, 23
4 54, 64, 64
5 75, 05
6 86, 26
7
8 88, 08
9 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 22/03/2024

ĐB 982528
Nhất 00914
Nhì 77640
Ba 30407 79991
53899 16558 24653 04146
37029 42836 01138
Năm 6545
Sáu 0555 5883 0337
Bảy 497
Tám 49
Đầu
0 07
1 14
2 28, 29
3 36, 38, 37
4 40, 46, 45, 49
5 58, 53, 55
6
7
8 83
9 91, 99, 97
Đuôi
0 40
1 91
2
3 53, 83
4 14
5 45, 55
6 46, 36
7 07, 37, 97
8 28, 58, 38
9 99, 29, 49

Kết quả sổ xố Gia Lai - 15/03/2024

ĐB 199174
Nhất 38600
Nhì 64530
Ba 18954 89906
43067 40618 37558 10096
92502 83217 06986
Năm 5582
Sáu 2483 3870 3855
Bảy 845
Tám 83
Đầu
0 00, 06, 02
1 18, 17
2
3 30
4 45
5 54, 58, 55
6 67
7 74, 70
8 86, 82, 83, 83
9 96
Đuôi
0 00, 30, 70
1
2 02, 82
3 83, 83
4 74, 54
5 55, 45
6 06, 96, 86
7 67, 17
8 18, 58
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 08/03/2024

ĐB 239343
Nhất 64922
Nhì 81616
Ba 27450 76688
89561 93931 94229 29559
72058 34438 10777
Năm 4382
Sáu 8960 7611 7058
Bảy 088
Tám 15
Đầu
0
1 16, 11, 15
2 22, 29
3 31, 38
4 43
5 50, 59, 58, 58
6 61, 60
7 77
8 88, 82, 88
9
Đuôi
0 50, 60
1 61, 31, 11
2 22, 82
3 43
4
5 15
6 16
7 77
8 88, 58, 38, 58, 88
9 29, 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 01/03/2024

ĐB 155290
Nhất 01150
Nhì 24378
Ba 04038 01011
46599 11374 71962 25938
28892 08395 19182
Năm 0414
Sáu 7036 8684 8862
Bảy 218
Tám 64
Đầu
0
1 11, 14, 18
2
3 38, 38, 36
4
5 50
6 62, 62, 64
7 78, 74
8 82, 84
9 90, 99, 92, 95
Đuôi
0 90, 50
1 11
2 62, 92, 82, 62
3
4 74, 14, 84, 64
5 95
6 36
7
8 78, 38, 38, 18
9 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 23/02/2024

ĐB 686327
Nhất 27364
Nhì 99616
Ba 62525 44708
43504 33300 30190 11926
00388 70520 10868
Năm 1304
Sáu 2489 3003 9102
Bảy 302
Tám 94
Đầu
0 08, 04, 00, 04, 03, 02, 02
1 16
2 27, 25, 26, 20
3
4
5
6 64, 68
7
8 88, 89
9 90, 94
Đuôi
0 00, 90, 20
1
2 02, 02
3 03
4 64, 04, 04, 94
5 25
6 16, 26
7 27
8 08, 88, 68
9 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 16/02/2024

ĐB 384028
Nhất 97257
Nhì 63130
Ba 84384 23940
02462 92140 89893 78098
28769 88077 33302
Năm 6814
Sáu 9950 0589 8426
Bảy 778
Tám 35
Đầu
0 02
1 14
2 28, 26
3 30, 35
4 40, 40
5 57, 50
6 62, 69
7 77, 78
8 84, 89
9 93, 98
Đuôi
0 30, 40, 40, 50
1
2 62, 02
3 93
4 84, 14
5 35
6 26
7 57, 77
8 28, 98, 78
9 69, 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 09/02/2024

ĐB 219388
Nhất 92732
Nhì 40424
Ba 43044 13848
97029 31765 25099 85963
95088 02720 87741
Năm 0838
Sáu 4281 1283 4337
Bảy 666
Tám 39
Đầu
0
1
2 24, 29, 20
3 32, 38, 37, 39
4 44, 48, 41
5
6 65, 63, 66
7
8 88, 88, 81, 83
9 99
Đuôi
0 20
1 41, 81
2 32
3 63, 83
4 24, 44
5 65
6 66
7 37
8 88, 48, 88, 38
9 29, 99, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 02/02/2024

ĐB 931321
Nhất 72011
Nhì 26234
Ba 85339 65706
90202 48250 29648 93607
75086 58695 44039
Năm 7832
Sáu 2506 7880 7969
Bảy 572
Tám 11
Đầu
0 06, 02, 07, 06
1 11, 11
2 21
3 34, 39, 39, 32
4 48
5 50
6 69
7 72
8 86, 80
9 95
Đuôi
0 50, 80
1 21, 11, 11
2 02, 32, 72
3
4 34
5 95
6 06, 86, 06
7 07
8 48
9 39, 39, 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 26/01/2024

ĐB 571519
Nhất 09830
Nhì 28618
Ba 85247 89597
45908 20060 81196 50568
87132 81605 14641
Năm 7783
Sáu 8682 2673 2263
Bảy 797
Tám 11
Đầu
0 08, 05
1 19, 18, 11
2
3 30, 32
4 47, 41
5
6 60, 68, 63
7 73
8 83, 82
9 97, 96, 97
Đuôi
0 30, 60
1 41, 11
2 32, 82
3 83, 73, 63
4
5 05
6 96
7 47, 97, 97
8 18, 08, 68
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 19/01/2024

ĐB 226290
Nhất 74151
Nhì 74381
Ba 11003 11927
14639 79298 45399 68052
92892 79384 09472
Năm 2228
Sáu 9563 8371 1469
Bảy 152
Tám 24
Đầu
0 03
1
2 27, 28, 24
3 39
4
5 51, 52, 52
6 63, 69
7 72, 71
8 81, 84
9 90, 98, 99, 92
Đuôi
0 90
1 51, 81, 71
2 52, 92, 72, 52
3 03, 63
4 84, 24
5
6
7 27
8 98, 28
9 39, 99, 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 12/01/2024

ĐB 436511
Nhất 28354
Nhì 86223
Ba 41436 88351
78836 45713 02519 77454
52711 36284 26825
Năm 0350
Sáu 4272 6860 0176
Bảy 901
Tám 74
Đầu
0 01
1 11, 13, 19, 11
2 23, 25
3 36, 36
4
5 54, 51, 54, 50
6 60
7 72, 76, 74
8 84
9
Đuôi
0 50, 60
1 11, 51, 11, 01
2 72
3 23, 13
4 54, 54, 84, 74
5 25
6 36, 36, 76
7
8
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 05/01/2024

ĐB 808888
Nhất 00195
Nhì 37362
Ba 48155 49922
55383 59422 21906 83354
41851 30740 39634
Năm 3106
Sáu 7001 6686 7838
Bảy 277
Tám 27
Đầu
0 06, 06, 01
1
2 22, 22, 27
3 34, 38
4 40
5 55, 54, 51
6 62
7 77
8 88, 83, 86
9 95
Đuôi
0 40
1 51, 01
2 62, 22, 22
3 83
4 54, 34
5 95, 55
6 06, 06, 86
7 77, 27
8 88, 38
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 29/12/2023

ĐB 726360
Nhất 72456
Nhì 94097
Ba 69084 67700
63237 63851 03342 21107
70567 98155 59334
Năm 8512
Sáu 2698 6559 0138
Bảy 439
Tám 17
Đầu
0 00, 07
1 12, 17
2
3 37, 34, 38, 39
4 42
5 56, 51, 55, 59
6 60, 67
7
8 84
9 97, 98
Đuôi
0 60, 00
1 51
2 42, 12
3
4 84, 34
5 55
6 56
7 97, 37, 07, 67, 17
8 98, 38
9 59, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 22/12/2023

ĐB 008348
Nhất 58772
Nhì 85898
Ba 77512 88304
57137 76604 56646 46700
46971 31307 08375
Năm 7166
Sáu 5332 5923 7301
Bảy 479
Tám 83
Đầu
0 04, 04, 00, 07, 01
1 12
2 23
3 37, 32
4 48, 46
5
6 66
7 72, 71, 75, 79
8 83
9 98
Đuôi
0 00
1 71, 01
2 72, 12, 32
3 23, 83
4 04, 04
5 75
6 46, 66
7 37, 07
8 48, 98
9 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 15/12/2023

ĐB 449058
Nhất 07428
Nhì 91901
Ba 26540 29524
72070 00444 68194 16492
63883 44700 80521
Năm 6963
Sáu 1063 1278 7654
Bảy 686
Tám 76
Đầu
0 01, 00
1
2 28, 24, 21
3
4 40, 44
5 58, 54
6 63, 63
7 70, 78, 76
8 83, 86
9 94, 92
Đuôi
0 40, 70, 00
1 01, 21
2 92
3 83, 63, 63
4 24, 44, 94, 54
5
6 86, 76
7
8 58, 28, 78
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 08/12/2023

ĐB 433233
Nhất 37067
Nhì 21293
Ba 58543 31638
88933 72830 20116 41307
35758 06419 91771
Năm 8648
Sáu 7617 7799 7518
Bảy 591
Tám 81
Đầu
0 07
1 16, 19, 17, 18
2
3 33, 38, 33, 30
4 43, 48
5 58
6 67
7 71
8 81
9 93, 99, 91
Đuôi
0 30
1 71, 91, 81
2
3 33, 93, 43, 33
4
5
6 16
7 67, 07, 17
8 38, 58, 48, 18
9 19, 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 01/12/2023

ĐB 331504
Nhất 71307
Nhì 07057
Ba 49124 06927
14869 69329 79214 08566
71701 69303 90652
Năm 1964
Sáu 9746 3315 8741
Bảy 558
Tám 54
Đầu
0 04, 07, 01, 03
1 14, 15
2 24, 27, 29
3
4 46, 41
5 57, 52, 58, 54
6 69, 66, 64
7
8
9
Đuôi
0
1 01, 41
2 52
3 03
4 04, 24, 14, 64, 54
5 15
6 66, 46
7 07, 57, 27
8 58
9 69, 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 24/11/2023

ĐB 420075
Nhất 09153
Nhì 60559
Ba 39137 43103
90146 19251 24890 13467
37274 84805 18114
Năm 4192
Sáu 8164 9767 4765
Bảy 579
Tám 51
Đầu
0 03, 05
1 14
2
3 37
4 46
5 53, 59, 51, 51
6 67, 64, 67, 65
7 75, 74, 79
8
9 90, 92
Đuôi
0 90
1 51, 51
2 92
3 53, 03
4 74, 14, 64
5 75, 05, 65
6 46
7 37, 67, 67
8
9 59, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 17/11/2023

ĐB 724015
Nhất 27890
Nhì 64023
Ba 48404 22645
95873 29382 91809 13395
87250 51885 55179
Năm 5435
Sáu 6337 8900 4387
Bảy 042
Tám 24
Đầu
0 04, 09, 00
1 15
2 23, 24
3 35, 37
4 45, 42
5 50
6
7 73, 79
8 82, 85, 87
9 90, 95
Đuôi
0 90, 50, 00
1
2 82, 42
3 23, 73
4 04, 24
5 15, 45, 95, 85, 35
6
7 37, 87
8
9 09, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 10/11/2023

ĐB 123076
Nhất 91473
Nhì 10100
Ba 78323 14491
59737 18137 83428 20665
01751 93726 54082
Năm 0615
Sáu 1459 8272 0599
Bảy 640
Tám 89
Đầu
0 00
1 15
2 23, 28, 26
3 37, 37
4 40
5 51, 59
6 65
7 76, 73, 72
8 82, 89
9 91, 99
Đuôi
0 00, 40
1 91, 51
2 82, 72
3 73, 23
4
5 65, 15
6 76, 26
7 37, 37
8 28
9 59, 99, 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 03/11/2023

ĐB 851265
Nhất 10173
Nhì 05889
Ba 31462 75749
04325 04189 23731 76191
47034 63805 46631
Năm 7860
Sáu 6866 2789 3577
Bảy 390
Tám 21
Đầu
0 05
1
2 25, 21
3 31, 34, 31
4 49
5
6 65, 62, 60, 66
7 73, 77
8 89, 89, 89
9 91, 90
Đuôi
0 60, 90
1 31, 91, 31, 21
2 62
3 73
4 34
5 65, 25, 05
6 66
7 77
8
9 89, 49, 89, 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 27/10/2023

ĐB 483117
Nhất 38029
Nhì 30972
Ba 96319 24381
48385 08603 77736 94369
16416 10151 89626
Năm 5694
Sáu 5918 2197 2810
Bảy 357
Tám 18
Đầu
0 03
1 17, 19, 16, 18, 10, 18
2 29, 26
3 36
4
5 51, 57
6 69
7 72
8 81, 85
9 94, 97
Đuôi
0 10
1 81, 51
2 72
3 03
4 94
5 85
6 36, 16, 26
7 17, 97, 57
8 18, 18
9 29, 19, 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 20/10/2023

ĐB 972975
Nhất 21815
Nhì 89650
Ba 06754 34558
62991 64530 89227 17026
12546 11378 00940
Năm 8413
Sáu 0265 1448 2726
Bảy 298
Tám 91
Đầu
0
1 15, 13
2 27, 26, 26
3 30
4 46, 40, 48
5 50, 54, 58
6 65
7 75, 78
8
9 91, 98, 91
Đuôi
0 50, 30, 40
1 91, 91
2
3 13
4 54
5 75, 15, 65
6 26, 46, 26
7 27
8 58, 78, 48, 98
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 13/10/2023

ĐB 897335
Nhất 46571
Nhì 70321
Ba 51611 46622
08639 29077 17928 47798
87556 93986 29347
Năm 8750
Sáu 0636 4255 6325
Bảy 418
Tám 60
Đầu
0
1 11, 18
2 21, 22, 28, 25
3 35, 39, 36
4 47
5 56, 50, 55
6 60
7 71, 77
8 86
9 98
Đuôi
0 50, 60
1 71, 21, 11
2 22
3
4
5 35, 55, 25
6 56, 86, 36
7 77, 47
8 28, 98, 18
9 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 06/10/2023

ĐB 061333
Nhất 17912
Nhì 27405
Ba 43968 71426
20292 34170 93679 54470
10709 71529 81899
Năm 8443
Sáu 5931 1713 1962
Bảy 338
Tám 55
Đầu
0 05, 09
1 12, 13
2 26, 29
3 33, 31, 38
4 43
5 55
6 68, 62
7 70, 79, 70
8
9 92, 99
Đuôi
0 70, 70
1 31
2 12, 92, 62
3 33, 43, 13
4
5 05, 55
6 26
7
8 68, 38
9 79, 09, 29, 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 29/09/2023

ĐB 007924
Nhất 18419
Nhì 21176
Ba 87107 31658
14857 02557 73092 63648
04121 43862 26392
Năm 9301
Sáu 1753 5524 5502
Bảy 826
Tám 19
Đầu
0 07, 01, 02
1 19, 19
2 24, 21, 24, 26
3
4 48
5 58, 57, 57, 53
6 62
7 76
8
9 92, 92
Đuôi
0
1 21, 01
2 92, 62, 92, 02
3 53
4 24, 24
5
6 76, 26
7 07, 57, 57
8 58, 48
9 19, 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 22/09/2023

ĐB 478412
Nhất 67536
Nhì 96544
Ba 33791 65501
59208 49510 27286 66339
18945 30159 63992
Năm 9668
Sáu 0818 1535 0529
Bảy 578
Tám 75
Đầu
0 01, 08
1 12, 10, 18
2 29
3 36, 39, 35
4 44, 45
5 59
6 68
7 78, 75
8 86
9 91, 92
Đuôi
0 10
1 91, 01
2 12, 92
3
4 44
5 45, 35, 75
6 36, 86
7
8 08, 68, 18, 78
9 39, 59, 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 15/09/2023

ĐB 299167
Nhất 92493
Nhì 18118
Ba 82398 99406
04962 47028 49789 24423
28747 19338 20976
Năm 1714
Sáu 8138 1975 5895
Bảy 160
Tám 05
Đầu
0 06, 05
1 18, 14
2 28, 23
3 38, 38
4 47
5
6 67, 62, 60
7 76, 75
8 89
9 93, 98, 95
Đuôi
0 60
1
2 62
3 93, 23
4 14
5 75, 95, 05
6 06, 76
7 67, 47
8 18, 98, 28, 38, 38
9 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 08/09/2023

ĐB 370625
Nhất 77481
Nhì 18019
Ba 05375 12052
58692 94016 95321 28191
64951 39615 74720
Năm 9793
Sáu 7229 3341 2037
Bảy 001
Tám 08
Đầu
0 01, 08
1 19, 16, 15
2 25, 21, 20, 29
3 37
4 41
5 52, 51
6
7 75
8 81
9 92, 91, 93
Đuôi
0 20
1 81, 21, 91, 51, 41, 01
2 52, 92
3 93
4
5 25, 75, 15
6 16
7 37
8 08
9 19, 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 01/09/2023

ĐB 895519
Nhất 44998
Nhì 86801
Ba 50992 30867
09909 87740 95151 89658
46574 16567 25888
Năm 5342
Sáu 2877 7535 7640
Bảy 092
Tám 34
Đầu
0 01, 09
1 19
2
3 35, 34
4 40, 42, 40
5 51, 58
6 67, 67
7 74, 77
8 88
9 98, 92, 92
Đuôi
0 40, 40
1 01, 51
2 92, 42, 92
3
4 74, 34
5 35
6
7 67, 67, 77
8 98, 58, 88
9 19, 09

Kết quả sổ xố Gia Lai - 25/08/2023

ĐB 555589
Nhất 40363
Nhì 79356
Ba 46859 26926
39315 83206 45562 10661
45652 19485 32151
Năm 8834
Sáu 2040 3887 0841
Bảy 607
Tám 79
Đầu
0 06, 07
1 15
2 26
3 34
4 40, 41
5 56, 59, 52, 51
6 63, 62, 61
7 79
8 89, 85, 87
9
Đuôi
0 40
1 61, 51, 41
2 62, 52
3 63
4 34
5 15, 85
6 56, 26, 06
7 87, 07
8
9 89, 59, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 18/08/2023

ĐB 449916
Nhất 16601
Nhì 99312
Ba 36208 36788
24724 49011 81149 64605
00164 21605 79284
Năm 4055
Sáu 0136 1097 3847
Bảy 560
Tám 65
Đầu
0 01, 08, 05, 05
1 16, 12, 11
2 24
3 36
4 49, 47
5 55
6 64, 60, 65
7
8 88, 84
9 97
Đuôi
0 60
1 01, 11
2 12
3
4 24, 64, 84
5 05, 05, 55, 65
6 16, 36
7 97, 47
8 08, 88
9 49

Kết quả sổ xố Gia Lai - 11/08/2023

ĐB 160673
Nhất 77317
Nhì 72941
Ba 91667 92133
50305 46358 64898 23186
10124 54767 92206
Năm 3784
Sáu 5114 1563 8185
Bảy 729
Tám 13
Đầu
0 05, 06
1 17, 14, 13
2 24, 29
3 33
4 41
5 58
6 67, 67, 63
7 73
8 86, 84, 85
9 98
Đuôi
0
1 41
2
3 73, 33, 63, 13
4 24, 84, 14
5 05, 85
6 86, 06
7 17, 67, 67
8 58, 98
9 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 04/08/2023

ĐB 219086
Nhất 58733
Nhì 99679
Ba 69406 80581
61256 32345 34296 61429
05372 28617 79374
Năm 0209
Sáu 7752 1916 7502
Bảy 380
Tám 06
Đầu
0 06, 09, 02, 06
1 17, 16
2 29
3 33
4 45
5 56, 52
6
7 79, 72, 74
8 86, 81, 80
9 96
Đuôi
0 80
1 81
2 72, 52, 02
3 33
4 74
5 45
6 86, 06, 56, 96, 16, 06
7 17
8
9 79, 29, 09

Kết quả sổ xố Gia Lai - 28/07/2023

ĐB 269653
Nhất 57511
Nhì 62749
Ba 21638 28753
83976 61452 08310 71570
18115 22321 46006
Năm 6993
Sáu 5757 5249 0961
Bảy 311
Tám 67
Đầu
0 06
1 11, 10, 15, 11
2 21
3 38
4 49, 49
5 53, 53, 52, 57
6 61, 67
7 76, 70
8
9 93
Đuôi
0 10, 70
1 11, 21, 61, 11
2 52
3 53, 53, 93
4
5 15
6 76, 06
7 57, 67
8 38
9 49, 49

Kết quả sổ xố Gia Lai - 21/07/2023

ĐB 647019
Nhất 38893
Nhì 18147
Ba 25968 77604
56085 34736 60935 76307
51577 73553 70571
Năm 3855
Sáu 0346 6786 0964
Bảy 840
Tám 13
Đầu
0 04, 07
1 19, 13
2
3 36, 35
4 47, 46, 40
5 53, 55
6 68, 64
7 77, 71
8 85, 86
9 93
Đuôi
0 40
1 71
2
3 93, 53, 13
4 04, 64
5 85, 35, 55
6 36, 46, 86
7 47, 07, 77
8 68
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 14/07/2023

ĐB 993695
Nhất 59376
Nhì 35230
Ba 88123 24710
80555 90033 39922 97058
35658 37731 29086
Năm 6861
Sáu 8847 3046 9927
Bảy 718
Tám 44
Đầu
0
1 10, 18
2 23, 22, 27
3 30, 33, 31
4 47, 46, 44
5 55, 58, 58
6 61
7 76
8 86
9 95
Đuôi
0 30, 10
1 31, 61
2 22
3 23, 33
4 44
5 95, 55
6 76, 86, 46
7 47, 27
8 58, 58, 18
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 07/07/2023

ĐB 257375
Nhất 32766
Nhì 23823
Ba 84349 30801
44103 86466 09627 60584
08601 07486 76529
Năm 7734
Sáu 3185 2882 4330
Bảy 851
Tám 03
Đầu
0 01, 03, 01, 03
1
2 23, 27, 29
3 34, 30
4 49
5 51
6 66, 66
7 75
8 84, 86, 85, 82
9
Đuôi
0 30
1 01, 01, 51
2 82
3 23, 03, 03
4 84, 34
5 75, 85
6 66, 66, 86
7 27
8
9 49, 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 30/06/2023

ĐB 524190
Nhất 66771
Nhì 44011
Ba 25047 98065
78532 51116 32254 84763
47078 59789 17227
Năm 1166
Sáu 7323 4294 7453
Bảy 086
Tám 36
Đầu
0
1 11, 16
2 27, 23
3 32, 36
4 47
5 54, 53
6 65, 63, 66
7 71, 78
8 89, 86
9 90, 94
Đuôi
0 90
1 71, 11
2 32
3 63, 23, 53
4 54, 94
5 65
6 16, 66, 86, 36
7 47, 27
8 78
9 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 23/06/2023

ĐB 927521
Nhất 03992
Nhì 73774
Ba 94666 22138
83939 26520 42494 45442
58143 59298 62592
Năm 2533
Sáu 5788 8895 7105
Bảy 626
Tám 65
Đầu
0 05
1
2 21, 20, 26
3 38, 39, 33
4 42, 43
5
6 66, 65
7 74
8 88
9 92, 94, 98, 92, 95
Đuôi
0 20
1 21
2 92, 42, 92
3 43, 33
4 74, 94
5 95, 05, 65
6 66, 26
7
8 38, 98, 88
9 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 16/06/2023

ĐB 756445
Nhất 29648
Nhì 24302
Ba 75824 44788
78912 85473 80344 25087
09910 74551 62973
Năm 1016
Sáu 7854 4997 5044
Bảy 260
Tám 74
Đầu
0 02
1 12, 10, 16
2 24
3
4 45, 48, 44, 44
5 51, 54
6 60
7 73, 73, 74
8 88, 87
9 97
Đuôi
0 10, 60
1 51
2 02, 12
3 73, 73
4 24, 44, 54, 44, 74
5 45
6 16
7 87, 97
8 48, 88
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 09/06/2023

ĐB 474809
Nhất 85910
Nhì 44606
Ba 43421 17244
39862 81091 23958 90590
97707 35999 75551
Năm 2668
Sáu 3972 5879 8867
Bảy 613
Tám 90
Đầu
0 09, 06, 07
1 10, 13
2 21
3
4 44
5 58, 51
6 62, 68, 67
7 72, 79
8
9 91, 90, 99, 90
Đuôi
0 10, 90, 90
1 21, 91, 51
2 62, 72
3 13
4 44
5
6 06
7 07, 67
8 58, 68
9 09, 99, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 02/06/2023

ĐB 316288
Nhất 44300
Nhì 28656
Ba 51616 86666
10687 52204 09087 34600
53258 02865 91768
Năm 3974
Sáu 0390 6600 9895
Bảy 906
Tám 07
Đầu
0 00, 04, 00, 00, 06, 07
1 16
2
3
4
5 56, 58
6 66, 65, 68
7 74
8 88, 87, 87
9 90, 95
Đuôi
0 00, 00, 90, 00
1
2
3
4 04, 74
5 65, 95
6 56, 16, 66, 06
7 87, 87, 07
8 88, 58, 68
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 26/05/2023

ĐB 006330
Nhất 38441
Nhì 12674
Ba 95981 00123
10524 65303 48097 98515
55000 36591 50077
Năm 5325
Sáu 8903 4694 2899
Bảy 773
Tám 71
Đầu
0 03, 00, 03
1 15
2 23, 24, 25
3 30
4 41
5
6
7 74, 77, 73, 71
8 81
9 97, 91, 94, 99
Đuôi
0 30, 00
1 41, 81, 91, 71
2
3 23, 03, 03, 73
4 74, 24, 94
5 15, 25
6
7 97, 77
8
9 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 19/05/2023

ĐB 930199
Nhất 07964
Nhì 39972
Ba 37145 88820
58762 59612 79670 88201
77337 80034 47544
Năm 9564
Sáu 4306 7665 4643
Bảy 982
Tám 64
Đầu
0 01, 06
1 12
2 20
3 37, 34
4 45, 44, 43
5
6 64, 62, 64, 65, 64
7 72, 70
8 82
9 99
Đuôi
0 20, 70
1 01
2 72, 62, 12, 82
3 43
4 64, 34, 44, 64, 64
5 45, 65
6 06
7 37
8
9 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 12/05/2023

ĐB 701483
Nhất 06414
Nhì 42785
Ba 47500 86478
51369 68993 42215 91695
18305 48332 15001
Năm 3778
Sáu 4279 4690 1621
Bảy 195
Tám 61
Đầu
0 00, 05, 01
1 14, 15
2 21
3 32
4
5
6 69, 61
7 78, 78, 79
8 83, 85
9 93, 95, 90, 95
Đuôi
0 00, 90
1 01, 21, 61
2 32
3 83, 93
4 14
5 85, 15, 95, 05, 95
6
7
8 78, 78
9 69, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 05/05/2023

ĐB 452694
Nhất 94806
Nhì 79570
Ba 36723 85477
05434 51623 17820 64069
93099 90308 63374
Năm 3663
Sáu 4834 7041 6252
Bảy 132
Tám 31
Đầu
0 06, 08
1
2 23, 23, 20
3 34, 34, 32, 31
4 41
5 52
6 69, 63
7 70, 77, 74
8
9 94, 99
Đuôi
0 70, 20
1 41, 31
2 52, 32
3 23, 23, 63
4 94, 34, 74, 34
5
6 06
7 77
8 08
9 69, 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 28/04/2023

ĐB 560979
Nhất 08297
Nhì 74414
Ba 31159 65235
65642 58925 25502 17672
53536 87259 59424
Năm 7426
Sáu 3814 6745 1854
Bảy 130
Tám 63
Đầu
0 02
1 14, 14
2 25, 24, 26
3 35, 36, 30
4 42, 45
5 59, 59, 54
6 63
7 79, 72
8
9 97
Đuôi
0 30
1
2 42, 02, 72
3 63
4 14, 24, 14, 54
5 35, 25, 45
6 36, 26
7 97
8
9 79, 59, 59

Thời nay, nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Gia Lai 60 ngày – Kết quả XS Gia Lai 60 ngày gần nhất 1

Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Gia Lai. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Gia Lai 60 ngày?

Xổ số Gia Lai 60 ngày – Kết quả XS Gia Lai 60 ngày gần nhất 2

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày?

Xổ số Gia Lai 60 ngày – Kết quả XS Gia Lai 60 ngày gần nhất 3

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày thế nào?

Xổ số Gia Lai 60 ngày – Kết quả XS Gia Lai 60 ngày gần nhất 4

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSGL 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSGL 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Gia Lai 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.