Xổ số Gia Lai 30 ngày – Kết quả XS Gia Lai 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Gia Lai - 14/06/2024

ĐB 275418
Nhất 29235
Nhì 87941
Ba 21790 44607
58376 92812 63438 97336
07622 22355 39897
Năm 0429
Sáu 9372 7352 2498
Bảy 584
Tám 78
Đầu
0 07
1 18, 12
2 22, 29
3 35, 38, 36
4 41
5 55, 52
6
7 76, 72, 78
8 84
9 90, 97, 98
Đuôi
0 90
1 41
2 12, 22, 72, 52
3
4 84
5 35, 55
6 76, 36
7 07, 97
8 18, 38, 98, 78
9 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 07/06/2024

ĐB 247798
Nhất 07295
Nhì 64352
Ba 38236 16018
91634 52490 42283 53641
07631 40391 98878
Năm 9758
Sáu 8898 8885 4683
Bảy 643
Tám 19
Đầu
0
1 18, 19
2
3 36, 34, 31
4 41, 43
5 52, 58
6
7 78
8 83, 85, 83
9 98, 95, 90, 91, 98
Đuôi
0 90
1 41, 31, 91
2 52
3 83, 83, 43
4 34
5 95, 85
6 36
7
8 98, 18, 78, 58, 98
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 31/05/2024

ĐB 087970
Nhất 29502
Nhì 69805
Ba 87368 16721
78502 29821 60088 48029
13555 93104 22573
Năm 5788
Sáu 3917 8194 4411
Bảy 042
Tám 09
Đầu
0 02, 05, 02, 04, 09
1 17, 11
2 21, 21, 29
3
4 42
5 55
6 68
7 70, 73
8 88, 88
9 94
Đuôi
0 70
1 21, 21, 11
2 02, 02, 42
3 73
4 04, 94
5 05, 55
6
7 17
8 68, 88, 88
9 29, 09

Kết quả sổ xố Gia Lai - 24/05/2024

ĐB 397150
Nhất 46296
Nhì 60762
Ba 23283 44032
14228 29117 07704 35411
64460 03950 83393
Năm 1608
Sáu 0706 8808 1079
Bảy 665
Tám 74
Đầu
0 04, 08, 06, 08
1 17, 11
2 28
3 32
4
5 50, 50
6 62, 60, 65
7 79, 74
8 83
9 96, 93
Đuôi
0 50, 60, 50
1 11
2 62, 32
3 83, 93
4 04, 74
5 65
6 96, 06
7 17
8 28, 08, 08
9 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 17/05/2024

ĐB 184332
Nhất 12522
Nhì 82005
Ba 79853 74178
02836 65039 60801 55363
45869 37199 97760
Năm 0656
Sáu 1291 5420 3132
Bảy 313
Tám 29
Đầu
0 05, 01
1 13
2 22, 20, 29
3 32, 36, 39, 32
4
5 53, 56
6 63, 69, 60
7 78
8
9 99, 91
Đuôi
0 60, 20
1 01, 91
2 32, 22, 32
3 53, 63, 13
4
5 05
6 36, 56
7
8 78
9 39, 69, 99, 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 10/05/2024

ĐB 633242
Nhất 30685
Nhì 61433
Ba 13160 86203
69193 99773 27652 10699
37629 43936 84432
Năm 1064
Sáu 2250 3579 0272
Bảy 606
Tám 30
Đầu
0 03, 06
1
2 29
3 33, 36, 32, 30
4 42
5 52, 50
6 60, 64
7 73, 79, 72
8 85
9 93, 99
Đuôi
0 60, 50, 30
1
2 42, 52, 32, 72
3 33, 03, 93, 73
4 64
5 85
6 36, 06
7
8
9 99, 29, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 03/05/2024

ĐB 371175
Nhất 14133
Nhì 56584
Ba 58227 33099
29839 30301 27460 35502
77890 69722 09479
Năm 0937
Sáu 6435 6083 2722
Bảy 131
Tám 01
Đầu
0 01, 02, 01
1
2 27, 22, 22
3 33, 39, 37, 35, 31
4
5
6 60
7 75, 79
8 84, 83
9 99, 90
Đuôi
0 60, 90
1 01, 31, 01
2 02, 22, 22
3 33, 83
4 84
5 75, 35
6
7 27, 37
8
9 99, 39, 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 26/04/2024

ĐB 585889
Nhất 22425
Nhì 93323
Ba 31376 25991
74246 96387 26890 82753
03687 69664 56874
Năm 7893
Sáu 4331 8371 3728
Bảy 211
Tám 96
Đầu
0
1 11
2 25, 23, 28
3 31
4 46
5 53
6 64
7 76, 74, 71
8 89, 87, 87
9 91, 90, 93, 96
Đuôi
0 90
1 91, 31, 71, 11
2
3 23, 53, 93
4 64, 74
5 25
6 76, 46, 96
7 87, 87
8 28
9 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 19/04/2024

ĐB 147991
Nhất 58683
Nhì 85777
Ba 10796 68413
16052 16849 06394 94184
18993 48826 22301
Năm 8515
Sáu 6803 4363 1436
Bảy 360
Tám 87
Đầu
0 01, 03
1 13, 15
2 26
3 36
4 49
5 52
6 63, 60
7 77
8 83, 84, 87
9 91, 96, 94, 93
Đuôi
0 60
1 91, 01
2 52
3 83, 13, 93, 03, 63
4 94, 84
5 15
6 96, 26, 36
7 77, 87
8
9 49

Kết quả sổ xố Gia Lai - 12/04/2024

ĐB 403367
Nhất 25210
Nhì 54143
Ba 91108 96333
76261 48675 10480 09461
62969 71322 26774
Năm 4928
Sáu 5428 1951 4100
Bảy 654
Tám 30
Đầu
0 08, 00
1 10
2 22, 28, 28
3 33, 30
4 43
5 51, 54
6 67, 61, 61, 69
7 75, 74
8 80
9
Đuôi
0 10, 80, 00, 30
1 61, 61, 51
2 22
3 43, 33
4 74, 54
5 75
6
7 67
8 08, 28, 28
9 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 05/04/2024

ĐB 854776
Nhất 05016
Nhì 30569
Ba 88796 72182
25785 03760 06599 99244
39464 16149 39247
Năm 1134
Sáu 4224 4511 2017
Bảy 151
Tám 95
Đầu
0
1 16, 11, 17
2 24
3 34
4 44, 49, 47
5 51
6 69, 60, 64
7 76
8 82, 85
9 96, 99, 95
Đuôi
0 60
1 11, 51
2 82
3
4 44, 64, 34, 24
5 85, 95
6 76, 16, 96
7 47, 17
8
9 69, 99, 49

Kết quả sổ xố Gia Lai - 29/03/2024

ĐB 786688
Nhất 40233
Nhì 17590
Ba 92786 18175
05354 50364 91799 16520
30523 31493 13043
Năm 2705
Sáu 8126 7664 3701
Bảy 808
Tám 23
Đầu
0 05, 01, 08
1
2 20, 23, 26, 23
3 33
4 43
5 54
6 64, 64
7 75
8 88, 86
9 90, 99, 93
Đuôi
0 90, 20
1 01
2
3 33, 23, 93, 43, 23
4 54, 64, 64
5 75, 05
6 86, 26
7
8 88, 08
9 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 22/03/2024

ĐB 982528
Nhất 00914
Nhì 77640
Ba 30407 79991
53899 16558 24653 04146
37029 42836 01138
Năm 6545
Sáu 0555 5883 0337
Bảy 497
Tám 49
Đầu
0 07
1 14
2 28, 29
3 36, 38, 37
4 40, 46, 45, 49
5 58, 53, 55
6
7
8 83
9 91, 99, 97
Đuôi
0 40
1 91
2
3 53, 83
4 14
5 45, 55
6 46, 36
7 07, 37, 97
8 28, 58, 38
9 99, 29, 49

Kết quả sổ xố Gia Lai - 15/03/2024

ĐB 199174
Nhất 38600
Nhì 64530
Ba 18954 89906
43067 40618 37558 10096
92502 83217 06986
Năm 5582
Sáu 2483 3870 3855
Bảy 845
Tám 83
Đầu
0 00, 06, 02
1 18, 17
2
3 30
4 45
5 54, 58, 55
6 67
7 74, 70
8 86, 82, 83, 83
9 96
Đuôi
0 00, 30, 70
1
2 02, 82
3 83, 83
4 74, 54
5 55, 45
6 06, 96, 86
7 67, 17
8 18, 58
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 08/03/2024

ĐB 239343
Nhất 64922
Nhì 81616
Ba 27450 76688
89561 93931 94229 29559
72058 34438 10777
Năm 4382
Sáu 8960 7611 7058
Bảy 088
Tám 15
Đầu
0
1 16, 11, 15
2 22, 29
3 31, 38
4 43
5 50, 59, 58, 58
6 61, 60
7 77
8 88, 82, 88
9
Đuôi
0 50, 60
1 61, 31, 11
2 22, 82
3 43
4
5 15
6 16
7 77
8 88, 58, 38, 58, 88
9 29, 59

Kết quả sổ xố Gia Lai - 01/03/2024

ĐB 155290
Nhất 01150
Nhì 24378
Ba 04038 01011
46599 11374 71962 25938
28892 08395 19182
Năm 0414
Sáu 7036 8684 8862
Bảy 218
Tám 64
Đầu
0
1 11, 14, 18
2
3 38, 38, 36
4
5 50
6 62, 62, 64
7 78, 74
8 82, 84
9 90, 99, 92, 95
Đuôi
0 90, 50
1 11
2 62, 92, 82, 62
3
4 74, 14, 84, 64
5 95
6 36
7
8 78, 38, 38, 18
9 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 23/02/2024

ĐB 686327
Nhất 27364
Nhì 99616
Ba 62525 44708
43504 33300 30190 11926
00388 70520 10868
Năm 1304
Sáu 2489 3003 9102
Bảy 302
Tám 94
Đầu
0 08, 04, 00, 04, 03, 02, 02
1 16
2 27, 25, 26, 20
3
4
5
6 64, 68
7
8 88, 89
9 90, 94
Đuôi
0 00, 90, 20
1
2 02, 02
3 03
4 64, 04, 04, 94
5 25
6 16, 26
7 27
8 08, 88, 68
9 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 16/02/2024

ĐB 384028
Nhất 97257
Nhì 63130
Ba 84384 23940
02462 92140 89893 78098
28769 88077 33302
Năm 6814
Sáu 9950 0589 8426
Bảy 778
Tám 35
Đầu
0 02
1 14
2 28, 26
3 30, 35
4 40, 40
5 57, 50
6 62, 69
7 77, 78
8 84, 89
9 93, 98
Đuôi
0 30, 40, 40, 50
1
2 62, 02
3 93
4 84, 14
5 35
6 26
7 57, 77
8 28, 98, 78
9 69, 89

Kết quả sổ xố Gia Lai - 09/02/2024

ĐB 219388
Nhất 92732
Nhì 40424
Ba 43044 13848
97029 31765 25099 85963
95088 02720 87741
Năm 0838
Sáu 4281 1283 4337
Bảy 666
Tám 39
Đầu
0
1
2 24, 29, 20
3 32, 38, 37, 39
4 44, 48, 41
5
6 65, 63, 66
7
8 88, 88, 81, 83
9 99
Đuôi
0 20
1 41, 81
2 32
3 63, 83
4 24, 44
5 65
6 66
7 37
8 88, 48, 88, 38
9 29, 99, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 02/02/2024

ĐB 931321
Nhất 72011
Nhì 26234
Ba 85339 65706
90202 48250 29648 93607
75086 58695 44039
Năm 7832
Sáu 2506 7880 7969
Bảy 572
Tám 11
Đầu
0 06, 02, 07, 06
1 11, 11
2 21
3 34, 39, 39, 32
4 48
5 50
6 69
7 72
8 86, 80
9 95
Đuôi
0 50, 80
1 21, 11, 11
2 02, 32, 72
3
4 34
5 95
6 06, 86, 06
7 07
8 48
9 39, 39, 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 26/01/2024

ĐB 571519
Nhất 09830
Nhì 28618
Ba 85247 89597
45908 20060 81196 50568
87132 81605 14641
Năm 7783
Sáu 8682 2673 2263
Bảy 797
Tám 11
Đầu
0 08, 05
1 19, 18, 11
2
3 30, 32
4 47, 41
5
6 60, 68, 63
7 73
8 83, 82
9 97, 96, 97
Đuôi
0 30, 60
1 41, 11
2 32, 82
3 83, 73, 63
4
5 05
6 96
7 47, 97, 97
8 18, 08, 68
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 19/01/2024

ĐB 226290
Nhất 74151
Nhì 74381
Ba 11003 11927
14639 79298 45399 68052
92892 79384 09472
Năm 2228
Sáu 9563 8371 1469
Bảy 152
Tám 24
Đầu
0 03
1
2 27, 28, 24
3 39
4
5 51, 52, 52
6 63, 69
7 72, 71
8 81, 84
9 90, 98, 99, 92
Đuôi
0 90
1 51, 81, 71
2 52, 92, 72, 52
3 03, 63
4 84, 24
5
6
7 27
8 98, 28
9 39, 99, 69

Kết quả sổ xố Gia Lai - 12/01/2024

ĐB 436511
Nhất 28354
Nhì 86223
Ba 41436 88351
78836 45713 02519 77454
52711 36284 26825
Năm 0350
Sáu 4272 6860 0176
Bảy 901
Tám 74
Đầu
0 01
1 11, 13, 19, 11
2 23, 25
3 36, 36
4
5 54, 51, 54, 50
6 60
7 72, 76, 74
8 84
9
Đuôi
0 50, 60
1 11, 51, 11, 01
2 72
3 23, 13
4 54, 54, 84, 74
5 25
6 36, 36, 76
7
8
9 19

Kết quả sổ xố Gia Lai - 05/01/2024

ĐB 808888
Nhất 00195
Nhì 37362
Ba 48155 49922
55383 59422 21906 83354
41851 30740 39634
Năm 3106
Sáu 7001 6686 7838
Bảy 277
Tám 27
Đầu
0 06, 06, 01
1
2 22, 22, 27
3 34, 38
4 40
5 55, 54, 51
6 62
7 77
8 88, 83, 86
9 95
Đuôi
0 40
1 51, 01
2 62, 22, 22
3 83
4 54, 34
5 95, 55
6 06, 06, 86
7 77, 27
8 88, 38
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 29/12/2023

ĐB 726360
Nhất 72456
Nhì 94097
Ba 69084 67700
63237 63851 03342 21107
70567 98155 59334
Năm 8512
Sáu 2698 6559 0138
Bảy 439
Tám 17
Đầu
0 00, 07
1 12, 17
2
3 37, 34, 38, 39
4 42
5 56, 51, 55, 59
6 60, 67
7
8 84
9 97, 98
Đuôi
0 60, 00
1 51
2 42, 12
3
4 84, 34
5 55
6 56
7 97, 37, 07, 67, 17
8 98, 38
9 59, 39

Kết quả sổ xố Gia Lai - 22/12/2023

ĐB 008348
Nhất 58772
Nhì 85898
Ba 77512 88304
57137 76604 56646 46700
46971 31307 08375
Năm 7166
Sáu 5332 5923 7301
Bảy 479
Tám 83
Đầu
0 04, 04, 00, 07, 01
1 12
2 23
3 37, 32
4 48, 46
5
6 66
7 72, 71, 75, 79
8 83
9 98
Đuôi
0 00
1 71, 01
2 72, 12, 32
3 23, 83
4 04, 04
5 75
6 46, 66
7 37, 07
8 48, 98
9 79

Kết quả sổ xố Gia Lai - 15/12/2023

ĐB 449058
Nhất 07428
Nhì 91901
Ba 26540 29524
72070 00444 68194 16492
63883 44700 80521
Năm 6963
Sáu 1063 1278 7654
Bảy 686
Tám 76
Đầu
0 01, 00
1
2 28, 24, 21
3
4 40, 44
5 58, 54
6 63, 63
7 70, 78, 76
8 83, 86
9 94, 92
Đuôi
0 40, 70, 00
1 01, 21
2 92
3 83, 63, 63
4 24, 44, 94, 54
5
6 86, 76
7
8 58, 28, 78
9

Kết quả sổ xố Gia Lai - 08/12/2023

ĐB 433233
Nhất 37067
Nhì 21293
Ba 58543 31638
88933 72830 20116 41307
35758 06419 91771
Năm 8648
Sáu 7617 7799 7518
Bảy 591
Tám 81
Đầu
0 07
1 16, 19, 17, 18
2
3 33, 38, 33, 30
4 43, 48
5 58
6 67
7 71
8 81
9 93, 99, 91
Đuôi
0 30
1 71, 91, 81
2
3 33, 93, 43, 33
4
5
6 16
7 67, 07, 17
8 38, 58, 48, 18
9 19, 99

Kết quả sổ xố Gia Lai - 01/12/2023

ĐB 331504
Nhất 71307
Nhì 07057
Ba 49124 06927
14869 69329 79214 08566
71701 69303 90652
Năm 1964
Sáu 9746 3315 8741
Bảy 558
Tám 54
Đầu
0 04, 07, 01, 03
1 14, 15
2 24, 27, 29
3
4 46, 41
5 57, 52, 58, 54
6 69, 66, 64
7
8
9
Đuôi
0
1 01, 41
2 52
3 03
4 04, 24, 14, 64, 54
5 15
6 66, 46
7 07, 57, 27
8 58
9 69, 29

Kết quả sổ xố Gia Lai - 24/11/2023

ĐB 420075
Nhất 09153
Nhì 60559
Ba 39137 43103
90146 19251 24890 13467
37274 84805 18114
Năm 4192
Sáu 8164 9767 4765
Bảy 579
Tám 51
Đầu
0 03, 05
1 14
2
3 37
4 46
5 53, 59, 51, 51
6 67, 64, 67, 65
7 75, 74, 79
8
9 90, 92
Đuôi
0 90
1 51, 51
2 92
3 53, 03
4 74, 14, 64
5 75, 05, 65
6 46
7 37, 67, 67
8
9 59, 79

Thời nay, nhiều người chơi chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Gia Lai 30 ngày – Kết quả XS Gia Lai 30 ngày gần nhất 1

Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Gia Lai. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Gia Lai 30 ngày?

Xổ số Gia Lai 30 ngày – Kết quả XS Gia Lai 30 ngày gần nhất 2

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày?

Xổ số Gia Lai 30 ngày – Kết quả XS Gia Lai 30 ngày gần nhất 3

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày thế nào?

Xổ số Gia Lai 30 ngày – Kết quả XS Gia Lai 30 ngày gần nhất 4

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSGL 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSGL 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.